Chirurgia stomatologiczna

 • ekstrakcje zębów
 • chirurgiczne usuniecie zębów zatrzymanych,
 • zabiegi w znieczuleniu ogólnym
 • wspomaganie leczenia ortodontycznego (odsłanianie zębów zatrzymanych , wszczepianie mini implantów)
 • plastyka połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową,
 • leczenie stanów zapalnych (ropnie, przetoki)
 • resekcje wierzchołka korzeni,
 • hemisekcje,
 • diagnostyka zmian na błonie śluzowej – bopsja/ badanie histopatologiczne
 • zabiegi usuwania zmian / nowotworów łagodnych błony śluzowej jamy ustnej
 • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego,
 • plastyka/podcinanie wędzidełek warg i języka,
 • zabiegi na zatoce szczękowej ,
 • zabiegi wyłuszczenia torbieli w obrębie twarzoczaszki,
 • traumatologia - urazy zębów, wyrostków zębodołowych, szczęki i żuchwy,
 • zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej