Łódź 01.02.2017 - Rozwiązywania problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora

Znakomite całodniowe szkolenie poświęcone zaburzeniom zgryzu i odbudowy brakujących zębów. Ogromna ilość wiedzy i praktycznych wskazówek.

 

Do precyzyjnego wykonania prac protetycznych, technik dentystyczny musi odtworzyć na modelach rzeczywistą pracę narządu żucia pacjenta. Umożliwia to zastosowanie łuku twarzowego. Łuk twarzowy ma zastosowanie przy całkowitych i częściowych rekonstrukcjach zgryzu i warunków zgryzowych. Służy do skopiowania położenia szczęk względem stawów skroniowo-żuchwowych i przeniesienia tego położenia do laboratorium protetycznego. Pozwala ono na szybkie i dokładne wyznaczenie przestrzennej pozycji szczęki względem stawów skroniowo-żuchwowych. Rejestracja zgryzu wykonywana jest bezinwazyjnie i szybko. Przed zastosowaniem łuku twarzowego bardzo ważnym elementem jest odpowiednie planowanie oparte na badaniach pomocniczych m.in. zdjęciach radiologicznych i modelach gipsowych. Przy wykonywaniu dużych i rozległych rekonstrukcji zgryzu, bardzo znacząca jest odpowiednia analiza stawów skroniowo-żuchwowych. Taka analiza jest możliwa przy użyciu artykulatora i łuku twarzowego. Posiadając wiedzę i odpowiednie oprzyrządowanie jestem w stanie przekazać do pracowni protetycznej znacznie większą ilośc informacji na temat warunków zgryzowych mojego pacjenta i wykonać w pełni dopasowaną nie wymagającą korekt pracę protetyczną. Wszystko po to aby zaproponować swoimi pacjentom najwyższy standard leczenia.