Publikacje naukowe

1. AMS (Archives of Medical Science) Warszawa Kwiecień 2007 nr 2, pozycja 138, s.150 ,,Presentation and analysis of upper lip frenuloplasty ’’ ( autorzy: Agata Cieślak, Katarzyna Miękus, Anna Lewczuk, Bartłomiej Szczodry )- książka abstraktów.

 

2. AMS (Archives of Medical Science) Warszawa Kwiecień 2007 nr 2, pozycja 142, s. 166 ,,The use of Rhein 83 precise attachments in patients following surgical neoplasm removal of the facial part of the cranium’’ (autorzy: Barbara Burzyńska, Izydora Polkowska, Agata Cieślak, Bartłomiej Szczodry, Michał Korolczuk) – książka abstraktów.

 

3. AMS (Archives of Medical Science) Warszawa Kwiecień 2008 , pozycja 481, s.128 ,,Massive hemorrhage as a complication of endosseous implant placement in the anterior segments of mandible’’ (autorzy: Bartłomiej Szczodry, Marta Siewert, Michał Gefrerer)

 

4. AMS (Archives of Medical Science) Warszawa Kwiecień 2008 , pozycja 389, s.141 ’’Denture adaptation in patients following surgical neoplasm removal of the facial part of the cranium’’ (autorzy: Agata Cieślak, Barbara Burzyńska, Bartłomiej Szczodry)

 

5. AMS (Archives of Medical Science) Warszawa Kwiecień 2009, nr 2, pozycja 78, s.60 ,,Surgical techniques for management of soft tissue in implant dentistry: flap and incision design’’ (autorzy: Bartłomiej Szczodry, Marta Siewert)

 

6. AMS (Archives of Medical Science) Warszawa Maj 2010, vol.6 issue1 pozycja 254 s.189 ,,Presurgical approach in patients undergoing orthognathic surgery- modified planning process methodology, using the method of electronic axiography.’’ (autor: Bartłomiej Szczodry)

 

7. Stomatologia Współczesna vol. 7 nr 2 (marzec-kwiecień) 2010 pozycja 17 str.79 Masywny krwotok jako powikłanie śródkostnego wszczepiania implantu w przednim odcinku żuchwy Bartłomiej Szczodry, Marta Siewert

 

8. Bartłomiej Szczodry, Danuta Samolczyk-Wanyura
Function and significance of the human vomeronasal organ in relations to ortognathic surgery – review of literature’’
Journal of Stomatology 2011, 64,7: 490-497

 

9. Edyta Jaworska, Bartłomiej Szczodry, Paweł Zawdzki, Danuta Samolczyk-Wanyura
,,Primary inraosseous carcinoma of the mandible: report of a case’’
J.Stoma 2012; 65, 2; 216-225

 

10. Edyta Jaworska, Marek Rybicki, Bartłomiej Szczodry, Michał Jonasz, Danuta Samolczyk-Wanyura ,, Hydrodynamic maxillary sinus lift technique with immediate implant placement: a review of new techniques a presentation clinical cases’’
Dental Forum 2013 No1 (vol.XXXXI)

 

11. Bartłomiej Szczodry, Michał Kotlarski, Paweł Chomicki, Danuta Samolczyk-Wanyura ,,The Application of Computed Tomography wit Cone-Shaped Radiation in Maxillofacial Surgery in the Group of Patients with Fractures in the Facial Part of the Skull’’
Dental and Medical Problems 2013, Vol.50, No. 2 (April-June)

 

12. Edyta Jaworska, Marek Pertkiewicz, Bartłomiej Szczodry, Michał Jonasz, Danuta Samolczyk-Wanyura Malnutrition and nutrition methods for patients undergoing surgery for oral and maxillofacial diseases
Journal of Stomatology 2013; 67,3: (351-360)

 

13. Michał Kotlarski, Danuta Samolczyk-Wanyura, Bartłomiej Szczodry, Piotr Piekarczyk: CBCT in the diagnostics of the presence of foreign bodies – assessment of use for patients with head and neck injuries
Journal of Stomatology 2014;67,6: (812 – 825)

 

14. M. Otrębska, B. Szczodry, D. Samolczyk-Wanyura: Computer aided and generative technologies in planning of facial reconstruction procedures. Mechanik 2014 R. 87 nr 2, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW 6.000

 

15. M. Wyleżoł, M. Muzalewska, B. Szczodry. Computer aided and 3D printing in pre-operative planning of orbital reconstruction surgery. Advanced Technologies in Mechanics, Vol 2, No 3(4) 2015, p. 20–30. DOI: 10.17814/atim. 2015.3(4).23

 

16. Paweł J. Zawadzki, Kacper Kalina, Bartłomiej Szczodry, Katarzyna Miękus, Michał Jonasz:Uraz powybuchowy II stopnia – leczenie załamania żuchwy, rekonstrukcja kości i odbudowa implantologiczna.
Dental Tribune 06.2016